දඹුල්ල තානායමේ රහසිගතව මිය ගිය මැණික් ව්‍යාපාරිකයාට කොරෝනා

දඹුල්ල තානායමේ රහසිගතව මිය ගිය මැණික් ව්‍යාපාරිකයාට කොරෝනා

දඹුල්ල නගරයේ තානායමක් තුළ රහසිගතව මියගොස් සිටි 40 හැවිරිදි රත්නපුරයේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට ඔහුගේ මළ සිරුරෙන් කල පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයේදී තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඔහුට කොරෝනා ආසාදනය වීම නිසා දඹුල්ලේ පොලීසියේ, මහ නගර සභාවේ, රෝහලේ සේවකයින් සහ එම පුද්ගලයා මියගොස් සිටි තානායමේ සියලු දෙනාත් නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *