උණුසුම් පුවත් – පලාත් සභා ඡන්දය කල් යයි

උණුසුම් පුවත් – පලාත් සභා ඡන්දය කල් යයි

පවතින වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පලාත් සභා ඡන්දය නොපැවැත්වෙන බවත් සාම්ප්‍රදායික ඡන්ද ක්‍රම 3න් ඔබ්බට ගොස් ඡන්දය පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන බවත් කුඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ ජන හමුවක් අමතමින් අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *