කොරෝනා මෘතදේහ පුච්චනවා කමිටු නිර්දේශ අනූව සෞඛ්‍ය ඇමතිනි

කොරෝනා මෘතදේහ පුච්චනවා කමිටු නිර්දේශ අනූව සෞඛ්‍ය ඇමතිනි

කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහයන් ආදානය කළ යුතුයැයි කමිටු නිර්දේශ ඉදිරිපත් වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය ඇමැතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කලා

ආගමික හෝ වෙනත් හේතුවකින් තොරව අදාළ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඇය පවසා සිටියා

ඇමතිවරිය මේ බව කියා සිටියේ අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමසන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *