තවත් කොරෝනා මරණ 3ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 3ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.ඒ සමගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 222ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.බේරුවල පදිංචි 62 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, කොළඹ-14 ප්‍රදේශයේ 89 හැවිරිදි පුත්ගලයෙකු සහ මීතිරිගල ප්‍රදේශයේ 53 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු ඇතුළු ඔබට ආරාධනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *