පෙම්වතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් සුරූපී ගුවන් සේවිකාව දූෂණය කර මරා දමයි

පෙම්වතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් සුරූපී ගුවන් සේවිකාව දූෂණය කර මරා දමයි

පිලිපීනයේ 23 හැවිරිදි ක්‍රිස්ටීන් ඇන්ජලිකා ඩසෙරා නම් සුරූපී ගුවන් සේවිකාව දූෂණය කර මරා දැමීමේ පුවතක් වාර්තා වනවා.ඇය මිතුරන් සමග සාදයක් පවත්වා තිබෙන අතර ඉන් පසු මෙම සිදුවීම සිදුවී තිබෙනවා.මෙම සිදුවීම සිදුවී තිබෙන්නේ පසුගිය දෙසැම්බර් මස 31 වන දා ය.

ඇය දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 11ක් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙන අතර පසුව ඉන් 3න් දෙනෙකු නිදහස් කර තිබෙනවා.මියගිය තරුණියගේ රහස් ප්‍රදේශයේ සහ ඇය නැවතී සිටි හෝටලයේ කාමරයේ තැනින් තැන ශුක්‍රාණු තිබී සොයාගෙන තිබෙනවා.

වරදකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතීඥයා සඳහන් කරන්නේ ඔවුන් වරදකරුවන් කිරීමටනම් මීට වඩා සාක්ෂි අවශ්‍ය වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *