යුධ හමුදාවට නව බලකායක්

යුධ හමුදාවට නව බලකායක්

වී, පොල් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය භෝග වගා කිරීම සඳහා වෙනම බලකායක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.එය අද දිනයේ පැලවත්ත, අකුරේගොඩ පිහිටි යුධ හමුදා මූලස්ථානයේදී යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා අතින් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.එමෙන්ම ලුණු නිෂ්පාදනය සඳහාද මේ වන විට යුධ හමුදාව කටයුතු කරන බවත් යුධ හමුදාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *