විශාඛා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය පත්වීම් ලිපිය දමාගසා ගුරුවරයෙකු පන්නා දමයි

විශාඛා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය පත්වීම් ලිපිය දමාගසා ගුරුවරයෙකු පන්නා දමයි

කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ඉගැන්වීම සඳහා පත් කර එවන ලද ගුරුවරයෙකු එම විදුහලට නුසුදුසු බව පවසමින් විදුහල්පතිනිය විසින් පත්වීම බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා

පත්වීම ලනාගැනීමට පැමිනි ගුරුවරයා සඳහන් කරන්නේ තම පත්වීමේ ලිපිය බුලත් හුරුල්ලක් සමග මෙම මස 4 වෙනිදා විදුහල්පතිනියට බාරදුන් පසු ලිපිය තමන් වෙත ආපසු දමා ගැසූ බව

තමන් විදුහලේ ආරක්ෂකයන් යොදවා පාසලෙන් එලියට දැමීමට ඇය විසින් කටයුතු කළ බව පවසන ඔහු සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැමිණිල්ලක් කිරීමටද කටයුතු කර තිබෙනවා

මෙම සිදුවීම සම්බන්දයෙන් බම්බලපිටිය පොලිසියටද පැමිණිලි කිරීමටද ඔහු විසින් කටයුතු කර තිබුනා

කොහොම නමුත් විශාඛා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය සඳහන් කරන්නේ උසස් පෙළ සිංහල විෂය සඳහා මෙතෙක් පිරිමි ගුරුවරු එම පාසලට පැමිණ නැති බවත් එම විෂය ඉගැන්වීම සඳහා පෞරුෂයක් පත් කරන එවන ලද ගුරුවරයාට නැති බව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *