ඇමති දයාසිරිට කොරෝනා හැදෙයි හික්කඩුවේ හෝටලයකට

ඇමති දයාසිරිට කොරෝනා හැදෙයි හික්කඩුවේ හෝටලයකට

රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා

ඔහුට සිදු කරන ලද කොරෝනා පරීක්ෂණ වලින් මෙයම බව හෙළිවී තිබෙනවා

අමාත්‍යවරයා හික්කඩුවේ හෝටලයක නිරෝධායනය වෙමින් ඇති අතර ඔහුගේ ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායනට ලක් කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *