කොරෝනා ආසාදිතයින් 47,000 පනී

කොරෝනා ආසාදිතයින් 47,000 පනී

කොරෝනා ආසාදනය වූ තවත් පුද්ගලයින් 251ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.එම පිරිසගේ එකතුවත් සමග මෙරටින් වාර්තාවන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 47,031ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *