විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම වසා දමයි

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම වසා දමයි

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාතන කොමිසම තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.කොරෝනා ආසාදිත සේවකයෙක් එම පරිශ්‍රයෙන් හමුවීම හේතුවෙන් මෙලෙස වසා දමා තිබෙනවා.එහි සේවය කරන තවත් 50කට ආසන්න පිරිසකගේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ මේ වන විට සිදු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *