බණ්ඩාරගම ග්‍රාම නිලධාරිනියකට කොරෝනා

බණ්ඩාරගම ග්‍රාම නිලධාරිනියකට කොරෝනා

අටලුගම ප්‍රදේශයේ සිදුකල ක්ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණයකදී බණ්ඩාරගම, කොලමැදිරිය ග්‍රාමසේවා වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිනියට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා.එමෙන්ම ඇය සමග එකම රථයක ගමන් කල බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ඇතුළු පිරිසක් නිරෝධායනයටද යොමු කර ඇතැයි සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *