සංචාරකයන් සෞඛ්‍ය නීති රකින්නේ නෑ මෙරට ජනතාවට රකින්න කියන්න අපට බෑ PHIලා වර්ජනයක් කැදවයි

සංචාරකයන් සෞඛ්‍ය නීති රකින්නේ නෑ මෙරට ජනතාවට රකින්න කියන්න අපට බෑ PHIලා වර්ජනයක් කැදවයි

මෙරටට පැමිණෙන විදේශ සංචාරකයන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුව සංචාරය කිරීමට අවශ්‍ය නිසි වැඩපිළිවෙළක් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සංගමය සඳහන් කර සිටිනවා

එසේ නොකළ හොත් ඉදිරි දෙසතිය රට පුරා කොරෝනා පාලන කටයුතු වලින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසා සිටිය

සෞඛ්‍ය උපදෙස් නොපිළිපදමින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අදීක්‍ෂණයකින් තොරව මෙරටට එන විදේශීය සංචාරකයන් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරන බවද ඒ මහතා පවසා සිටියා

උපුල් රෝහන මහතා ව් ඇඩිදුරටත් පවසා සිටියේ එවන් වටපිටාවක මෙරට ජනතාවට නිරෝධායන නීතිය රකින්නැයි උපදෙස් දීමට නොහැකි බව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *