සිදුහත් බෝසතාණන් බුදුවූයේ හබරණ හිරිවඩුන්නේදී දෙපිරිසක් අතර උණුසුම් තත්වයක් හට ගනී

සිදුහත් බෝසතාණන් බුදුවූයේ හබරණ හිරිවඩුන්නේදී දෙපිරිසක් අතර උණුසුම් තත්වයක් හට ගනී

හබරණ හිරිවඩුන්න බෝධිරාජා රාම විහාරස්ථානයට රාජ්‍ය ඇමති විදුර වික්‍රමනායක මහතා පැමිණි අවස්ථාවෙහිදී එහි නොසන්සුන්තාවයක් ඇතිවී තිබෙන්ස්ව්ස්ස්

ඊට හේතු වී තිබෙන්නේ සිදුහත් බෝධිසත්වයන් බුද්ධත්වයට පත්වූයේ එම ස්ථානයේදී බවට මතයක් දරන පිරිසක් එම ස්තානයට පැමිණ සිටීම

කෙසේ නමුත් විහාරාධිපති හිමියන් කියා සිටියේ එවැන්නක් තහවුරු කිරීමට මෙතෙක් සාක්ෂි ලැබී නැති බව

අසත්‍ය තොරතුරු පතුරමින් විහාරස්ථානයට පැමිණෙන පාර්ශ්වයන්ගෙන් හිරිහැරයක් වී ඇතැයි ද උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *