පාර්ලිමේන්තුව තුලත් කොරෝනා පොකුරක්

පාර්ලිමේන්තුව තුලත් කොරෝනා පොකුරක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර සහ අග්‍රාමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කුමාරසිරි හෙට්ටිගේ යන මහත්රුන්ට කොරෝනා ආසාදන වීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුව තුල මූලිකව කොරෝනා පොකුරක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බව අදහන්

පාර්ලිමේන්තුව තුල මෙම ආසාදිතයන්ගේ පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයන් විස්සකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැනටමත් නිරෝදායනය වෙමින් සිටිනවා

පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්සියයකට ආසන්න පිරිසක් කොරෝනා පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවද සදහන්

ආසාදිතයන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් ගමන් කළ ස්ථානයන් තවදුරටත් සොයමින් පාර්ලිමේන්තුවේ කැමරා දර්ශන විමර්ශනයකෙරෙන අතර
පාර්ලිමේන්තුවෙන් බාහිර එම ආසාදිතයන්ගේ තවත් සමීප ආසාදිතයන් විශාල පිරිසක් නිරෝධනයට ලක් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *