අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදනය වී තවත් මරණ 8ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.,

  • රාජගිරියේ පදිංචි 61 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • මට්ටක්කුලියේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි 45 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • බන්ධනාගාරයේ රැඳවියකු වන 52 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • දකුණු කළුතර පදිංචි 67 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • කාත්තන්කුඩි පදිංචි 57 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • කොළඹ 14 පදිංචි 51 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,

සහ,

  • කොළඹ 12 පදිංචි 36 හැවිරිදි කාන්තාවක්,
  • බණ්ඩාරගම පදිංචි 70 හැවිරිදි කාන්තාවක්

මෙසේ මිය ගිය අය අතර වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *