කොරෝනා මරණ 250 කිට්ටුවට

කොරෝනා මරණ 250 කිට්ටුවට

මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ 244ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.ඒ මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක් අද දිනයේ හඳුනාගැනීමත් සමගයි.

  • මාතලේ පදිංචි 84 හැවිරිදි කාන්තාවක්
  • කොළඹ 13 පදිංචි 82 හැවිරිදි කාන්තාවක්
  • වැල්ලම්පිටියේ පදිංචි 65 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්
  • හංවැල්ලලේ පදිංචි 47 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක් ලෙස මියගිය අයගේ තොරතුරු වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *