තවත් කොරෝනා මරණ 3ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 3ක්

අද දිනයේදී තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 3න් දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා.

කොළඹ 10 පදිංචි 89 හැවිරිදි කාන්තාවක්, බත්තරමුල්ලේ පදිංචි 66 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක් සහ කොළඹ 15 පදිංචි 81 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙකු මෙසේ මියගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ථ මරණ 247ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *