ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ ලේකම්ටත් කොරෝනා

ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ ලේකම්ටත් කොරෝනා

ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතාටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා

ඒ හේතුවෙන් ඔහු ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් කරා යොමු කර ඇති අතර

විෂය භාර අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාටද කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවේන් මේ වන විටත් ප‍්‍රතිකාර කරා ඔවුන් යොමු කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *