ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ ලේකම්ටත් කොරෝනා

ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ ලේකම්ටත් කොරෝනා

ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතාටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා

ඒ හේතුවෙන් ඔහු ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් කරා යොමු කර ඇති අතර

විෂය භාර අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාටද කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවේන් මේ වන විටත් ප‍්‍රතිකාර කරා ඔවුන් යොමු කර තිබෙනවා

One thought on “ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශ ලේකම්ටත් කොරෝනා

 1. Hello

  YOU NEED QUALITY VISITORS FOR YOUR: newslanka.lk ?

  We Provide Website Traffic 100% safe for your site, from Search Engines or Social Media Sites from any country you want.
  With this traffic, you can boost ranking in SERP, SEO, profit from CPM

  CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST HERE=> ventfara@mail.com

  Thanks, Roseanna Graebner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *