හිනිදුම ප්‍රදේශයේ සතිපොලක වෙළෙඳුන් 23කට කොරෝනා

හිනිදුම ප්‍රදේශයේ සතිපොලක වෙළෙඳුන් 23කට කොරෝනා

හිනිදුම, තවලම ප්‍රදේශයේ වෙළෙඳුන් 83 දෙනෙකුට පෙරේදා දිනයේ පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ සිදු කර තිබෙන අතර ඉන් 23න් දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.එම ආසාදිතයන් 23න් දෙනා අද දිනයේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *