එංගලන්ත – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් සිටින හෝටල් සේවකයින් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා

එංගලන්ත – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් සිටින හෝටල් සේවකයින් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා

ශ්‍රී ලංකා සහ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නවාතැන් ගෙන සිටින ගාල්ල ලයිට් හවුස් හෝටලයේ මුළුතැන්ගෙයි සේවකයින් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇත.නමුත් ඉන් කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයින්ට හෝ තරඟයට කිසිදු බලපෑමක් නොවන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයා සඳහන් කර තිබේ.

කොරෝනා ආසාදනය වුණු හෝටල් සේවකයින් දෙදෙනා රත්ගම ප්‍රදේශයේ සහ වැලිගම ප්‍රදේශයේ පදිංචි අය බව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *