කොරෝනා ආසාදිතයින් 51,500 පනී

කොරෝනා ආසාදිතයින් 51,500 පනී

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 363ක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 51,594 ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.එම සංඛ්‍යාවෙන් මේ වන විට 44,259ක් සම්පූර්ණ සුවය ලබ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වලින් පිටව ගොස් තිබෙන අතර තවත් 7,080ක් පමණක් විශේෂ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *