පාර්ක් ඇන්ඩ් ඩ්‍රයිව් ජනපතිගේ සහභාගීත්වයෙන් විවෘත වෙයි

පාර්ක් ඇන්ඩ් ඩ්‍රයිව් ජනපතිගේ සහභාගීත්වයෙන් විවෘත වෙයි

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත රථවාහන තදබදය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ආරම්භ වුණු පාර්ක් ඇන්ඩ් ඩ්‍රයිව් ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර කොට්ටාව – මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවහන මධ්‍යස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද ජනපති අතින් විවෘත කෙරුණා.

සුවපහසු පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් වන මෙම බස් සේවාවේ ආසන ගණනට පමණක් මගීන් රැගෙන යන බව සඳහන් වනවා.එමෙන්ම උදෑසන 6ත් – 8ත් අතර කාලය තුල විනාඩි 15න් 15ට ගමන් වාර ක්‍රියාත්මක වන අතර සවස 4ත් – 9ත් අතර කාලය තුල ද විනාඩි 15කට වරක් ගමන් වාරයන් ආරම්භ වනවා.එමෙන්ම උදෑසන 8.00 සිට සවස 4.00 දක්වා කාලය තුල ගමන් වාරයන් විනාඩි 25න් 25ට සිදුවෙනු ඇති.

මෙම සුවපහසු බස් සේවාවේ ගාස්තුව සාමාන්‍ය ගාස්තුව මෙන් දෙගුණයක් බවද සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *