රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල් වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල් වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්

රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ සේවය කරමින් සිටි වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්තා වනවා.එක් වෛද්‍යවරයෙකු ළඳරු වාට්ටුවේ සේවය කරන වෛද්‍යවරයෙක් වන අතර අනෙක් වෛද්‍යවරයා නිරෝධායනයේ සිටින වෛද්‍යවරයෙක් බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *