වට්ස්ඇප් භාවිතය අනතුරුදායකයි පුද්ගලිකත්වය අහෝසියි රහස්‍යභාවය ඉවරයි

වට්ස්ඇප් භාවිතය අනතුරුදායකයි පුද්ගලිකත්වය අහෝසියි රහස්‍යභාවය ඉවරයි

වට්ස්ඇප් මුදුකාංගය ඉදිරියට භාවිතා කිරීම අනතුරුදායක බව ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕෂධ සේනානායක මහතා සඳහන් කරනවා

එහි රහස්‍යභාවය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි වන බවත් පුද්ගලිකත්වය නිරාවණය වන බවත් ඕශද සේනානායක මහතා පවසා සිටියා

කෙසේ නමුත් තම ආයතනය මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින බවද පැවසූ ඔහු අන්තර්ජාල නාළිකාවක් සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් මෙම අදහස් පල කර තිබුන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *