හැටන් පාසලක ළමෙකුට කොරෝනා – දින දෙකක් පාසල් ගිහින්

හැටන් පාසලක ළමෙකුට කොරෝනා – දින දෙකක් පාසල් ගිහින්

හැටන් දික් ඔය නගර සභා සීමාවේ තිබෙන පාසලක සිසුවෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවත් ඔහු පසුගිය 07 සහ 08 යන දෙදිනම පාසලට අධ්‍යාපනය ලැබීමට ගොස් ඇති බවත් සඳහන් වනවා.

ඔහුගේ පියා කොළඹ ප්‍රදේශය කරන්නෙක් වන අතර ඔහු නිවාඩුවට පැමිණ සිටියදී කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේදී මෙම දරුවාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

එම සිසුවාගේ ආශ්‍රිතයින් 53 දෙනෙක් සහ ගුරුවරුන් පිරිසක් නිරෝධායනය යොමුකර ඇති බවට වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *