ධම්මික පැණිය බිවු මන්ත‍්‍රීවරයෙකුට හා පවුලේ සියළු දෙනාටම කොරෝනා

ධම්මික පැණිය බිවු මන්ත‍්‍රීවරයෙකුට හා පවුලේ සියළු දෙනාටම කොරෝනා

කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් කොරෝනා වෛරසය මර්දන සදහා නිශ්පාදනය කල ඖෂධය පානය කළ බව කියන කෑගල්ලේ ප‍්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් සියලු දෙනාටම කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්තා වනවා

මන්ත්‍රීවරයා සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයකයන් 06 දෙනෙකුට මෙසේ වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි බුලුගහදෙනිය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා විසින් තහවුරු කර ඇත්තේ

මන්ත්‍රීවරයාද සඳහන් කර ඇත්තේ එම කොරෝනා ඖෂධය නිවැරැදි මාත්‍රාවට තමන් සහ පවුලේ සියලු දෙනාම භාවිතා කළ බව

මේ වන විට ඔවුන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සඳහා යොමු කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් දෙසීයක පමණ පිරිසක් නිරෝධායනයට ලක්කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *