පාර්ලිමේන්තුවේ 17කට කොරෝනා

පාර්ලිමේන්තුවේ 17කට කොරෝනා

පාර්ලිමේන්තුවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් තවත් 05 දෙනෙකු හමු වීම හේතුවෙන් එහි කථානායක කාර්යාලය සහ විධායක නිලධාරීන්ගේ ආපනශාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා

අලුතෙන් හඳුනාගත් ආසාදිතයන් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ මේ දක්වා හමුවී ඇති ආසාදිතයන් සංහයාව 17ක් දක්වා ඉහළ ගියා

මේ තත්ත්වය මත එළැඹෙන සතියේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් ද බොහෝ දුරට කල් දමනු ඇතැයි ද ආරංචි මාර්ග පවසනවා

දැනට නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සහ සේවකයන් සංඛ්‍යාව 150 කට ආසන්නයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *