බලංගොඩ සහ ඇඹිලිපිටියේ නගර සභා සභාපතීන් ගෙදර පන්නයි

බලංගොඩ සහ ඇඹිලිපිටියේ නගර සභා සභාපතීන් ගෙදර පන්නයි

සබරගමුව පලාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා ඇඹිලිපිටිය සහ බලංගොඩ නගර සභාවල සභාපතිවරුන්ගේ සේවය අත්හිටුවමින් බලය නියෝජ්‍ය සභාපතිවරුන්ට පවරා තිබෙනවා.එය සඳහා මේ වන විට ගැසට් නිවේදනයක්ද නිකුත් කර ඇති බව සඳහන් වනවා.කෙසේ වෙතත් එයට හේතුව මෙතෙක් සඳහන් වී නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *