යාපන සරසවියේ බුදු මැදුරට පහර දී විනාශ කර දමයි

යාපන සරසවියේ බුදු මැදුරට පහර දී විනාශ කර දමයි

යාපන විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධ කිලිනොච්චිය මණ්ඩපයේ ස්ථාපිත කර ඇති බුදු මැදුරට කිසියම් පිරිසක් විසින් පහරදීමක් සිදුකර තිබෙනවා

මෙසේ පහර දී හානි කර ඇත්තේ එම භූමියේ ඉදිකර ඇති සර්ව ආගමික සිද්ධස්ථාන අතර ඇති බුදු මැදුරකට

ප‍්‍රහාරය එල්ල කල පිරිස විසින් ඈත සිට ගල් මුගුරු වලින් කළ ප්‍රහාරයෙන් බුදු මැදුරේ වීදුරු වලට හානි සිදු තිබෙනවා

මේ පිලිබදව පොලීසිය විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලබනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *