ජනපතිට සහ අගමැතිට කොරෝනා එන්නත දෙන්න සූදානම්

ජනපතිට සහ අගමැතිට කොරෝනා එන්නත දෙන්න සූදානම්

මෙරට කොරෝනා එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙළ අනුව ජනාධිපති ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එහි තුන්වැනි අදියරේ දී එන්නත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බව සති අන්ත ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක් වාර්තා කර තිබෙනවා

එන්නත් කරන පළමු අදිරය සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට එය ලබාදීමට නියමිත අතර ඊළඟට එම එන්නත ඉදිරිපෙළ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ට ලබාදීමට නියමිතයි

තුන්වැනි අදරියේ දී අවුරුදු 60 ඉක්මවූ වැඩිහිටියන්ට ලබාදෙන බව ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා පවසා සිටියා

ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා ඒ අනුව තුන්වැනි වටයට ඇතුළත් වී ඇතැයිද ඔවුන් පවසනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *