තවත් කොරෝනා මරණ 8 ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 8 ක්

තවත් කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරටින් වාර්තා වුණු සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 264ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

  • කොලොන්නාවේ පදිංචි 63 හැවිරිදි කාන්තාවක්,
  • බොරැල්ලේ පදිංචි 75 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • කෑගල්ලේ පදිංචි 87 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,
  • උඩුපුස්සැල්ලාවේ පදිංචි 27 හැවිරිදි පිරිමි පුද්ගලයෙක්,
  • දෙහිවල පදිංචි 72 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,
  • කොළඹ 8 පදිංචි 83 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,
  • පොළොන්නරුවේ පදිංචි 66 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,
  • උඩුදුම්බර පදිංචි 75 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්,
    මෙලෙස මිය ගිය අතර වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *