නිධන් ගන්න ගිය දෙන්නෙකු පොලිස් දැලේ

නිධන් ගන්න ගිය දෙන්නෙකු පොලිස් දැලේ

එරේදා රාත්‍රී 8.30ට පමණ කැබිතිගොල්ලෑව පරණ ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල ආසන්නයේ නිධන් සෙවීමට ගිය දෙදෙනෙකු මෝටර් රථයක්, ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක්, ග්‍රයින්ඩර් යන්ත්‍රයක්, ජංගම දුරකථන දෙකක් සමග අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.මොවුන් මෙලෙස නිධන් පරීක්ෂා කිරීමට යාමේදී මෙලෙස අත් අඩංගුවට පත් වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *