නිරෝධායනයට අයකෙරූ හෝටල් ගාස්තු අඩු කරයි

නිරෝධායනයට අයකෙරූ හෝටල් ගාස්තු අඩු කරයි

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් ක්‍රම දෙකක් ඔස්සේ ගෙන්වාගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ඔවුන් පැමිණ නිරෝධායනය වීමට කටයුතු සලසා තිබෙන හෝටල් වල ගාස්තු හෙට දිනයේ සිට හෝ අනිද්දා දිනයේ සිට අඩු කිරීමට කටයුතු සලසා තිබෙන බවත් යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

මීට ඉහතදී තරු 4 හෝටලයක නිරෝධායනය වීමට රු.7,500/= ක්ද තරු 5 හෝටලය නිරෝධායනය වීමට රු. 12,500/= ක මුදලක්ද අය කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *