බෙල්ලන්විල හිමි පන්සලේ ඇත් පැටවාට දස වද දෙන බව පවසමින් පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්

බෙල්ලන්විල හිමි පන්සලේ ඇත් පැටවාට දස වද දෙන බව පවසමින් පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්

බෙල්ලන්විල විහාරස්ථානයේ සිටින ඇත්පැටවාට දැඩි ලෙස වදහිංසා පමුණුවන බව නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා සඳහන් කරනවා

පොලිස්පතිවරයා වෙත පැමිණිල්ලක් කරමින් ඔහු මේ බවපවසා සිටියා

මේ සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර ද පොලිස් පති වරයා දැනුවත් කල්ඣ නමුත් එම කටයුත්ත තවදුරටත් සිදුවෙන බව එම ලිපියේ සදහන්

මේ සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගැනීමට අසමත් වුවහොත් පොලිස්පතිවරයාට විරුද්දව නඩු පවරන බවද කොඩිතුවක්කු මහතා වැඩි දුරටත් සදහන් කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *