මිනුවන්ගොඩ සහ මාතලේ පොලිස් වසම් 5ක් ලොක්ඩවුන්

මිනුවන්ගොඩ සහ මාතලේ පොලිස් වසම් 5ක් ලොක්ඩවුන්

මාතලේ සහ මිනුවන්ගොඩ පොලිස් වසම් 5ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කලේ මාතලේ වරකාමුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම, මීදෙනිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම, දෙහිපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම මාත්තාව ගම්මානය සහ මිනුවන්ගොඩ නැගෙනහිර ගල්ඔලුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම, බටහිර ගල්ඔලුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමත් මෙසේ හුදෙකලා කල ප්‍රදේශයන් වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *