විශේෂඥ වෛද්‍ය පාදෙණියට කොරෝනා නොමැති බව හෙළි වෙයි

විශේෂඥ වෛද්‍ය පාදෙණියට කොරෝනා නොමැති බව හෙළි වෙයි

රජයේ වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතාගේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට ලැබී තිබේ.එම ප්‍රතිඵල අනුව ඒ මහතාට කොරෝනා ආසාදනය වී නොමැති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා.අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතාගේ සිදුවීම යම් මාධ්‍ය ආයතන කරුණු වාර්තා කල ආකාරය රජයේ වෛද්‍ය සංගමයේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *