කුල කාන්තාවන් 101ක් කිරිබත් මුට්ටි 101ක් විශේෂ දේව මෙහෙයක් ඉරනමඩු ජලාශය වෙනුවෙන්

කුල කාන්තාවන් 101ක් කිරිබත් මුට්ටි 101ක් විශේෂ දේව මෙහෙයක් ඉරනමඩු ජලාශය වෙනුවෙන්

උතුරු පලාතේ විශාලතම ජලාසයක් වන කිලිනොච්චිය ඉරණමඩු ජලාශය ඉදිකොට කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් ජලය ලබා දී වසර 101 ක් පිරීම නිමිත්තේ කිලිනොච්චියේ ගොවි පවුල් විසින් ඉරණමඩු ජලාශය ඉදිරිපිට පිහිටි අම්මාන් කොවිල ඉදිරිපිටදී විශේෂ දේව මෙහෙයක් පවත්වා තිබෙනවා

1920 වසරේ ජනවාරි මස සිට කිලිනොච්චිය ඉරණමඩු වැව ඉදිකිරීමෙන් පසුව පළමුව ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් ඉරණමඩු ජලාශයෙන් ජලය බෙදා දී ඇති අතර

කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයෙන් කුල කාන්තාවන් 101 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඔවුන් ලවා කිරිබත් මුට්ටි 101 ක් නැකතට පිළියෙළ කොට එම කිරිබත්වලින් අම්මාන් කෝවිලට පූජාවක් පැවැත්වීම මෙම උත්සවයේ විශ්වශත්වයයි

එක පෙළට ලිප් බැද එකම ප්‍රමානයේ නැවුම් මුට්ටි 101 ක මෙම කිරිබත් පිළියෙළ කළ අතර මේ අවස්ථාවට කිලිනොච්චිය දිසාපතිනි රූපවතී කේදීස්වරන් මහත්මිය ඇතුලු වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ද සහභාගි වී තිබෙනවා

කිලිනොච්චියේ ප්‍රධාන ජීවනොපාය වන්නේද වැඩි වශයෙන් ගොවිතැන ඇතුලු කෘෂිකර්මාන්තය වන අතර සියලු ගොවිතැන් කටයුතු වෙනුවෙන් ජලය සැපයෙන්නේ ඉරණමඩු ජලාශයෙන් වන නිසා එයට කෘතගුණ සැලකීමක් ලෙස ගොවීන් විසින් මෙම විශේෂ දේව මෙහෙය පැවැත් වූ අතර මේ දින වල ඉරනමඩු ජලාශයද වාන් දමමින් පවතිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *