තවත් 749කට කොරෝනා ආසාදිතයන් 53000 පනී මරණ සංකයාව 264 දක්වා ඉහලට

තවත් 749කට කොරෝනා ආසාදිතයන් 53000 පනී මරණ සංකයාව 264 දක්වා ඉහලට

ඊයේ දිනය තුළ මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් 749 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා

එම පිරිස සමග මෙරට කොරෝනා ආසාදිත වූ ප්‍රමාණය 53,062 දක්වා ඉහළ ගියා

ඊයේ දිනය තුල මෙරට මරන 08ක් වාර්ත වී ඇති අතර මෙරටින් වාර්තා වන මුලු මරන සංකයාව 264ක් දක්වා ඉහල ගියා

සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් මෙම තොරතුරු තහවුරු කරනු ලැබුවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *