රන්ජන්ට සිර දඬුවමෙන් පසුව වසර 07ක් ප‍්‍රජා අයිතිය අහෝසියි ඉන් පසුවත් පාර්ලිමේන්තු එන්න නම් ජනාධිපති සමාව අවශයයි

රන්ජන්ට සිර දඬුවමෙන් පසුව වසර 07ක් ප‍්‍රජා අයිතිය අහෝසියි ඉන් පසුවත් පාර්ලිමේන්තු එන්න නම් ජනාධිපති සමාව අවශයයි

සිරදඬුවම අවසන් වූ පසුව ද රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාට ජනාධිපති සමාවක් නොලැබුන හොත් කිසි සේත්ම නැවත පාර්ලිමේන්තු ඒමට නොහැකි බව ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා මහතා සඳහන් කරනවා

සිර දඬුවම විදින කාලය තුළ ඔහුට පාර්ලිමේන්තු ඒමට කිසිම හැකියාවක් නැතැයි ද පවසන ඔහු මාස හයකින් පසු මන්ත්‍රී ධූරය ද අහෝසි වන බවද සදහන් කලා

සිර දඬුවම අවසන් වන දින සිට වසර හතක කාලයකට ඔහුගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි වන බව ද පෙන්වා දුන් නීතිඥවරයා
එම කාලයෙන් පසුවද ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට හැක්කේ ජනාධිපති සමාව ලැබුණහොත් පමණක් යැයිද පවසා සිටියා

අන්තර්ජාල නාලිකාවක් සමග සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පල කර සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *