වැල්ලවායේ සැකකටයුතු කොරෝනා වාට්ටුවෙන් කාන්තාවක් පැන  යයි

වැල්ලවායේ සැකකටයුතු කොරෝනා වාට්ටුවෙන් කාන්තාවක් පැන යයි

වැල්ලවාය මූලික රෝහලේ කොරෝනා සැකසහිත වාට්ටුවේ ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටි 31 හැවිරිදි කාන්තාවක් අද රෝහලෙන් පැන ගොස් තිබෙනවා.එම කාන්තාවට කොරෝනා ඇතැයි සැකපිට මෙලෙස එම වාට්ටුවට දමා තිබෙනවා.

එම කාන්තාව රෝහලේ ඉදිපස ගේට්ටුවෙන් පැන ප්‍රධාන මාර්ගය වෙත ගොස් පසුව කෙල ගසමින් පාර පුරා දිව ගොස් තිබේ.ඇයගේ පී.සී.ආර් පේතිඵල අදා ලැබීමට නියමිතව තිබෙනවා.පසුව වහාම ක්‍රියාත්මක වූ රෝහල් සේවකයින් සහ ආරක්ෂක අංශ එම කාන්තාව අල්ලාගෙන රෝහලේ වාට්ටුව වෙත නැවත ඇතුළත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *