ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.75 ඉක්මවූ තද වැසි – අද (19) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මි.මී.75 ඉක්මවූ තද වැසි – අද (19) කාලගුණ වාර්තාව මෙන්න

නැගෙනහිර පලාත, උතුරු පලාත, උතුරු මැද පලාත යන පලාත්වලට පවතින වැසි තත්ත්වය තරමක් දුරට වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම උතුරු පලාත, උතුරු මැද පලාත, මධ්‍යම පලාත, නැගෙනහිර පලාත, ඌව පලාත යන පලාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් වරින් වර වැසි ඇති විය හැක.තවද උතුරු පලාත, උතුරු මැද පලාත, නැගෙනහිර පලාත යන පලාත්වල මෙන්ම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්කවල සමහර් ස්ථානවලට මි.මී.50 ඉක්මවූ තරමක් තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබෙනවා.

සබරගමුව පලාත, බස්නාහිර පලාත යන පලාත්වලටත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය, මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය යන දිස්ත්‍රික්කවලටත් සවස 1.00න් පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බවත් සබරගමුව පලාතේ, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර ස්ථානවලට මි.මී.75 ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *