තවත් 627කට කොරෝනා මරන 270ක් දක්වා ඉහලට

තවත් 627කට කොරෝනා මරන 270ක් දක්වා ඉහලට

ඊයේ දිනය තුළ පමනක් මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් 627 දෙනෙකු වාර්තා වී තිනෙනවා

එම පිරිස සමග මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සකයාව 53,703 දක්වා ඉහළ ගියා

ඊයේ දිනය තුල මරන 06ක් වාර්තා වූ අතර ඒ අනුව මෙරට සමස්ත මරන සංකයාව 270ක් දකවා ඉහල ගියා

සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශය මෙම තොරතුරු තහවුරු කරනු ලැබුවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *