පාර්ලිමේන්තුවත් අටළුගම වගේ වෙයි කොරෝනා පරීක්ශන මග හරී

පාර්ලිමේන්තුවත් අටළුගම වගේ වෙයි කොරෝනා පරීක්ශන මග හරී

පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් සදහා කොරෝනා පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට දින නියම කර තිබුණ ද ඊට සහභාගී වී තිබුනේ ඉතා සුළු පිරිසක් බව වාර්තා වනවා

පසුගියදා එසේ සූදානම් කර තිබූ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන් පැමිණ සිටියේ 40 කට අඩු පිරිසක්

ඔවුන්ට කොරෝනා පරීක්‍ෂණ සඳහා පැමිණෙන ලෙස දැනුම් දී තිබුණද ඉන් වැඩි පිරිසක් පැමිණ නැති බවද සදහන්

මේ හේතුවෙන් සියලු මැති ඇමැතිවරුන් කොරෝනා පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන් මෙන්ම සෞඛ්‍ය අංශද ගැටළුකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇති අතර

සෞඛ්‍ය අංශයේ ඉහළ ප්‍රකාශකයෙකු කියා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමති රුවන්ට කොරෝනා පරීක්‍ෂණ සිදු කිරීමසද අටලුගම ප්‍රදේශයේ පරීක්‍ෂණ කිරීම හා සමාන වෙමින් ඇති බව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *