කොරෝනා දේශීය පැණිය බී මා මිය ගියත් පවුලේ අය දුක්වෙන්නේ නෑ

කොරෝනා දේශීය පැණිය බී මා මිය ගියත් පවුලේ අය දුක්වෙන්නේ නෑ

කොරෝනා සඳහා නිෂ්පාදනය කර ඇති පැණිය පාවිච්චි කර තමන් මිය ගියත් පවුලේ අය දුක් වෙන්නේ නැතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා සඳහන් කරනවා

තමන් කොරෝනා ආසාදිත වීම ගැන පවුලේ අයෙකුට වත් නැති නැති දුකක් අනුර දිසානායක මහතාට ඇතිවීම පුදුමයට කරුණක් බවද ඔහු පවසා සිටියා

කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් පසු කොග්ගල ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ සිට ඔහු මේ බව මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබුනා

දේශීය දෙයක් හඳුන්වා දී ඉන් හානියක් නොවේ නම් විපක්ෂයේ සිටින සිංහ හම් පොරවාගත් හිවලුන් කෑ ගහුවාට වැඩක් නැතැයි ද ඔහු තව දුරටත් පවසා සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *