ධම්මික පැණිය බෝතලයක් රුපියල් දසදහසයි පැණිය ගන්න ජනතාව නිවස අවට පදිංචියට එයි

ධම්මික පැණිය බෝතලයක් රුපියල් දසදහසයි පැණිය ගන්න ජනතාව නිවස අවට පදිංචියට එයි

කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇති කොරෝනා මර්ධන පැණිය එක් බෝතලයක් රුපියල් දසදහසක මුදලකට අලෙවි කරමින් සිටින බව හිරු රූපවාහිනිය විසින් වාර්තා කලා

ධම්මික බණ්ඩාර මහතාගේ පැණිය ලබා ගැනීමට විශාල ජනතාවක් දිනපතා ඔහුගේ නිවෙස ඉදිරියේ රැස් වී සිටින බවත් ඇතැමුන් දින ගණනාවක් එම නිවස අවට කදවුරු බැදගෙන පදිංචිව සිටින බවත් එම වාර්තාවේ සදහන්

එසේ සිටින ජනතාව විසින් එම ගම් ප‍්‍රදේශය දැඩි ලෙස අපිරිසිදු කර ඇතැයි ද ගම්වාසීන් විසින් පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇති බවද සදහන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *