පොල් ගෙඩියෙ බර අනුව කිරා විකුණන ක‍්‍රමයක් හදයි

පොල් ගෙඩියෙ බර අනුව කිරා විකුණන ක‍්‍රමයක් හදයි

පොල් ගෙඩියේ බර අනුව එහි මිල තීරණය කරන ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා පවසා සිටියා

පොල් මිල සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන ගැටලුව නිරාකරණ කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ඔහු පවසා සිටියේ

රජයේ ඉඩම් තිබෙන ස්ථාන වල පොල් වගා කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ඇමතිවරයා සදහන් කලා

කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පල කර සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *