සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියටත් කොරෝනා

සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියටත් කොරෝනා

සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට කොරෝනා වෛරසය ආසාදන වී තිබෙනවා

කොළඹ ජාතික රෝහලේ දී සිදුකරන ලද පී.සී ආර් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව ඇය කොරෝනා ආසාදිතයෙක් බවට හෙළිව තිබෙනවා

ඒ අනුව ඇය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා යොමු කිරීමටද කටයුතු කර තිබුනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *