පා.ම. වසන්ත යාපා බණ්ඩාරට කොරෝනා

පා.ම. වසන්ත යාපා බණ්ඩාරට කොරෝනා

සිදුකළ පී.සි.ආර් පරීක්ෂණයකින් රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පා. ම. වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතාට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත.මෙම මස 16 වනදා ඔහු පරීක්ෂණයකට භාජනය කර තිබෙන අතර ඔහුව නිවසේම ස්ව‍යං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබේ.

ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරයාගේ සමීප ආශ්‍රීතයින් ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයින් 30 දෙනෙකු අද පි.සි.ආර් පරීක්ෂණ සඳහා යොමුකිරිමට නියමිතව ඇත.පසුගිය දින කිහිපයේ මෙන්ම ඊයේ (24) දිනයේ ද මන්ත්‍රිවරයා රැස්වීම් ගණනාවක් සඳහා සහභාගි වි ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *