කොරෝනා වැඩිහිටි නිවාසවලටත් රිංගයි

කොරෝනා වැඩිහිටි නිවාසවලටත් රිංගයි

පිටබැද්දර, දෑරංගල ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයකින් කොරෝනා ආසාදිත වැඩිහිටියන් 12ක් සහ එක් සේවකයෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනා බව මොරවක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ගාල්ල, කළුවැල්ල ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයක වැඩිහිටියන් 05කටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *