පූගොඩ මුඛ ආවරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක සේවකයින්ට කොරෝනා

පූගොඩ මුඛ ආවරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක සේවකයින්ට කොරෝනා

පූගොඩ මණ්ඩාවල ප්‍රදේශයේ පිහිටි මුඛ ආවරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවකින් කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයින් 32ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. දොම්පේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරයා සඳහන් කලේ අදාල ආසාදිතයන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරමින් සිටින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *